Polityka prywatności ⋆ Home of Body

POLITYKI PRYWATNOŚCI

  • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z witryny oraz sklepu internetowego na www.homeofbody.pl.

 

  • Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:
   Afb Marcelin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań pod numerem KRS0000686097, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej 7792467414, reprezentowaną przez Mateusza Krzewinę  (dalej: Home of body)

 

  • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam przez Użytkowników danych Home of Body oświadcza, iż opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Home of body kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w tym w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym również w aktach wykonawczych do tych ustaw oraz w aktach prawa wspólnotowego.

 

  • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 

  • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
   a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
   b. poprzez gromadzenie plików “cookies”, których gromadzenie i przetwarzanie   odbywa się na podstawie – POLITYKA COOKIES

 

  • Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, w tym dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, dokonania zakupu w sklepie internetowym, złożenia reklamacji i korzystania z innych usług świadczonych przez Home of body.

 

  • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

  • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

  • Niezależnie od powyższego informujemy, iż w Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis Home of Body. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

  • W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności uprzejmie informujemy jesteśmy do Państwa całkowitej dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce KONTAKT na stronie internetowej naszej Home of body.